MISTRZOSWTA POLSKI NA CZAS- REGULAMINY

Oglądasz 10 postów - 1 z 10 (of 10 total)
 • Autor
  Posty
 • #75620
  grzegorz turkiewiczgrzegorz turkiewicz
  Participant

  REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI MASTERS

  w kolarstwie szosowym – jazda indywidualna na czas

  Kosów Lacki, 10 czerwca 2017 r.

  I. CEL WYŚCIGU

   popularyzacja kolarstwa amatorskiego w Polsce

   propagowanie zdrowego trybu życia

   krzewienie kultury fizycznej

   wyłonienie w każdej kategorii wiekowej kobiet i mężczyzn Mistrzów Polski w jeździe

  indywidualnej na czas na rok 2017

   promocja Miasta Kosów Lacki i Powiatu Sokołowskiego z siedzibą w Sokołowie

  Podlaskim.

  II. ORGANIZATOR

  Organizatorem zawodów jest Sokołowskie Towarzystwo Cyklistów, ul. Słoneczna 2, 08-300

  Sokołów Podlaski, tel. 600 606 888, e-mail: stc.sokolowpodl@gmail.com.

  III. TERMIN I MIEJSCE

  Mistrzostwa Polski MASTERS w jeździe indywidualnej na czas zostaną rozegrane w dniu

  10.06.2017 r. w Kosowie Lackim

  IV. KLASA WYŚCIGU

  Wyścig zaliczany jest do kategorii Mistrzostw Polski.

  V. UCZESTNICTWO

  Zawodniczki i zawodnicy będą klasyfikowani i otrzymają punkty w ramach Challangu,

  zgodnie z regulaminem Komisji Masters obowiązującym na rok 2016, dla następujących

  kategorii wiekowych kobiet i mężczyzn:

  a) kobiety

  • CK20 – roczniki od 1987 do 1998 (18 – 29 lat)

  • K30 – roczniki od 1977 do 1986 (30 – 39 lat)

  • K40 – roczniki do 1976 włącznie ( 40 lat i powyżej )

  b) mężczyźni

  • CM20 – roczniki od 1987 do 1998 ( 18 – 29 lat)

  • M30 – roczniki od 1977 do 1986 ( 30 – 39 lat)

  • M40A – roczniki od 1972 do 1976 ( 40 – 44 lata)
  Strona 1 z 6
  Strona 2 z 6

  Regulamin – Mistrzostwa Polski MASTERS w jeździe indywidualnej na czas

  10 lipca 2017 – Kosów Lacki Strona 2

  • M40B – roczniki od 1967 do 1971 ( 45 – 49 lat)

  • M50A – roczniki od 1962 do 1966 ( 50 – 54 lata)

  • M50B – roczniki od 1957 do 1961 ( 55 – 59 lat)

  • M60A – roczniki od 1952 do 1956 ( 60 – 64 lata)

  • M60B – roczniki od 1947 do 1951 ( 65 – 69 lat)

  • M70A – roczniki od 1942 do 1946 ( 70 – 74 lata)

  • M70B – roczniki od 1937 do 1941 ( 75 -79 lat)

  • M80 – roczniki do 1936 włącznie ( 80 lat i starsi)

  VI. BIURO WYŚCIGU

  Biuro zawodów czynne będzie w dn. 10 czerwca w budynku Szkoły Podstawowej im. Kard. S.

  Wyszyńskiego w Kosowie Lackim, ul. Polna 1 godzinach 10.00 – 13.30.

  Szef Biura Wyścigu: Leszek Rosochacki, tel. 600 606 888, e-mail: stc.sokolowpodl@gmail.com

  UWAGA!

  Zawodnicy, którzy nie zgłoszą się do biura zawodów w celu odbioru pakietu startowego w

  w/w godzinach nie będą dopuszczeni do startu.

  VII. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA WYŚCIGU

  Wyścig zostanie rozegrany zgodnie z przepisami sportowymi PZKol na dystansie 19,5 km.

  Start pierwszego uczestnika o godz. 14.00.

  Kolejność stratu wg kategorii wiekowych: CYKLOSPORT M20, M30, M40A, M40B, M50A,

  M50B, CK20, K30, K40, M60A, M60B, M70A, M70B, M80.

  Zawodnicy startują w odstępach 60 sekundowych.

  Mapka i profil trasy stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

  VIII. POMOC TECHNICZNA

  Organizator nie przewiduje samochodów technicznych jadących za zawodnikami, za

  wyjątkiem pojazdów policji i oznaczonych pojazdów komisji sędziowskiej.

  IX. KLASYFIKACJA

  Klasyfikacja wg. przepisów PZKol. oraz Komisji Masters

  X. KONTROLA ANTYDOPINGOWA

  Podczas wyścigu obowiązują przepisy antydopingowe PZKol. Badania antydopingowe będą

  przeprowadzane w biurze wyścigu.
  Strona 2 z 6
  Strona 3 z 6

  Regulamin – Mistrzostwa Polski MASTERS w jeździe indywidualnej na czas

  10 lipca 2017 – Kosów Lacki Strona 3

  XI. KARY

  W zakresie kar obowiązują przepisy sportowe PZKol.

  XII. CEREMONIA DEKORACJI

  Ceremonia dekoracji odbędzie się do 30 minut po zakończeniu zawodów przez ostatniego

  zawodnika przed budynkiem Szkoły Podstawowej im. Kard. S. Wyszyńskiego w Kosowie

  Lackim, ul. Polna. Obowiązują stroje sportowe.

  XIII. NAGRODY

  Mistrzowie Polski otrzymają koszulki Mistrza Polski Polskiego Związku Kolarskiego.

  Medale za I, II, III miejsce.

  XIV. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

   Wyścig w jeździe indywidualnej na czas odbywać się będzie przy ruchu drogowym

  całkowicie zamkniętym.

   Zawodnicy i inni uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad i przepisów ruchu

  drogowego.

   Zawodnicy muszą obowiązkowo być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych

  wypadków.

   Organizator prosi o zwracanie uwagi na nieprzewidziane sytuacje np. wyjazd z posesji,

  pola itp.

   Wszystkie skrzyżowania zabezpiecza policja i OSP.

  XV. SKŁAD KOMISJI SĘDZIOWSKIEJ

  Sędziego Głównego wyznacza PZKol., pozostałych sędziów Kolegium Sędziów Mazowiecko- Warszawskiego Związku Kolarskiego w porozumieniu z organizatorem.

  XVI. ZASADY FINANSOWANIA

  Opłata startowa: wszystkie kategorie – 60 zł poza kat. M70 – 30 zł i M80 – zwolnione z

  opłaty.

  Koszty przyjazdu i zakwaterowania pokrywają uczestnicy.

  XVII. ZGŁOSZENIA

  Zgłoszenia i opłaty startowe na stronie http://akces-sport.pl/zapisy do dnia 7 czerwca 2017 r.

  do godziny 23:59, oraz w dniu wyścigu w biurze zawodów w godzinach 11.00 – 13.30 (biuro
  Strona 3 z 6
  Regulamin MP Masters jazda in … dualna na czas 05_05_2017.pdf
  Wyświetlanie Regulamin MP Masters jazda indywidualna na czas 05_05_2017.pdf. Strona 1 z 6

  #75622
  grzegorz turkiewiczgrzegorz turkiewicz
  Participant

  REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI MASTERS

  w kolarstwie szosowym – jazda parami na czas

  Kosów Lacki, 11 czerwca 2017 r.

  I. CEL WYŚCIGU

   popularyzacja kolarstwa amatorskiego w Polsce

   propagowanie zdrowego trybu życia

   krzewienie kultury fizycznej

   wyłonienie w każdej kategorii wiekowej kobiet i mężczyzn Mistrzów Polski w jeździe

  indywidualnej na czas na rok 2017

   promocja Miasta Kosów Lacki i Powiatu Sokołowskiego z siedzibą w Sokołowie

  Podlaskim.

  II. ORGANIZATOR

  Organizatorem zawodów jest Sokołowskie Towarzystwo Cyklistów, ul. Słoneczna 2, 08-300

  Sokołów Podlaski, tel. 600 606 888, e-mail: stc.sokolowpodl@gmail.com.

  III. TERMIN I MIEJSCE

  Mistrzostwa Polski MASTERS w jeździe parami na czas zostaną rozegrane w dniu 11.06.2017

  r. w Kosowie Lackim.

  IV. KLASA WYŚCIGU

  Wyścig zaliczany jest do kategorii Mistrzostw Polski.

  V. UCZESTNICTWO

  Zawodniczki i zawodnicy będą klasyfikowani i otrzymają punkty w ramach Challangu,

  zgodnie z regulaminem Komisji Masters obowiązującym na rok 2016, dla następujących

  kategorii wiekowych kobiet i mężczyzn:

  a) kobiety

  • CK20 – roczniki od 1987 do 1998 (18 – 29 lat)

  • K30 – roczniki od 1977 do 1986 (30 – 39 lat)

  • K40 – roczniki do 1976 włącznie ( 40 lat i powyżej )

  b) mężczyźni

  • CM20 – roczniki od 1987 do 1998 ( 18 – 29 lat)

  • M30 – roczniki od 1977 do 1986 ( 30 – 39 lat)

  • M40A – roczniki od 1972 do 1976 ( 40 – 44 lata)

  • M40B – roczniki od 1967 do 1971 ( 45 – 49 lat)
  Strona 1 z 6
  Strona 2 z 6

  Regulamin – Mistrzostwa Polski MASTERS jazda parami na czas

  11 lipca 2017 – Kosów Lacki Strona 2

  • M50A – roczniki od 1962 do 1966 ( 50 – 54 lata)

  • M50B – roczniki od 1957 do 1961 ( 55 – 59 lat)

  • M60A – roczniki od 1952 do 1956 ( 60 – 64 lata)

  • M60B – roczniki od 1947 do 1951 ( 65 – 69 lat)

  • M70A – roczniki od 1942 do 1946 ( 70 – 74 lata)

  • M70B – roczniki od 1937 do 1941 ( 75 -79 lat)

  • M80 – roczniki do 1936 włącznie ( 80 lat i starsi)

  VI. BIURO WYŚCIGU

  Biuro zawodów czynne będzie w dn. 11 czerwca w budynku Szkoły Podstawowej im. Kard. S.

  Wyszyńskiego w Kosowie Lackim, ul. Polna 1 godzinach 9.00 – 10.30.

  Szef Biura Wyścigu: Leszek Rosochacki, tel. 600 606 888, e-mail: stc.sokolowpodl@gmail.com

  UWAGA!

  Zawodnicy, którzy nie zgłoszą się do biura zawodów w celu odbioru pakietu startowego w

  w/w godzinach nie będą dopuszczeni do startu.

  VII. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA WYŚCIGU

  Wyścig zostanie rozegrany zgodnie z przepisami sportowymi PZKol na dystansie 19,5 km.

  Start pierwszej pary zawodników o godz. 11.00.

  Kolejność stratu wg kategorii wiekowych: CYKLOSPORT M20, M30, M40A, M40B, M50A,

  M50B, CK20, K30, K40, M60A, M60B, M70A, M70B, M80.

  Zawodnicy startują w odstępach 60 sekundowych.

  Mapka i profil trasy stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

  VIII. POMOC TECHNICZNA

  Organizator nie przewiduje samochodów technicznych jadących za zawodnikami, za

  wyjątkiem pojazdów policji i oznaczonych pojazdów komisji sędziowskiej.

  IX. KLASYFIKACJA

  Klasyfikacja wg. przepisów PZKol. oraz Komisji Masters

  X. KONTROLA ANTYDOPINGOWA

  Podczas wyścigu obowiązują przepisy antydopingowe PZKol. Badania antydopingowe będą

  przeprowadzane w biurze wyścigu.
  Strona 2 z 6
  Strona 3 z 6

  Regulamin – Mistrzostwa Polski MASTERS jazda parami na czas

  11 lipca 2017 – Kosów Lacki Strona 3

  XI. KARY

  W zakresie kar obowiązują przepisy sportowe PZKol.

  XII. CEREMONIA DEKORACJI

  Ceremonia dekoracji odbędzie się do 30 minut po zakończeniu zawodów przez ostatniego

  zawodnika przed budynkiem Szkoły Podstawowej im. Kard. S. Wyszyńskiego w Kosowie

  Lackim, ul. Polna. Obowiązują stroje sportowe.

  XIII. NAGRODY

  Mistrzowie Polski otrzymają koszulki Mistrza Polski Polskiego Związku Kolarskiego.

  Medale/Puchary za I, II, III miejsce.

  XIV. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

   Wyścig w jeździe parami na czas odbywać się będzie przy ruchu drogowym całkowicie

  zamkniętym.

   Zawodnicy i inni uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad i przepisów ruchu

  drogowego.

   Zawodnicy muszą obowiązkowo być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych

  wypadków.

   Organizator prosi o zwracanie uwagi na nieprzewidziane sytuacje np. wyjazd z posesji,

  pola itp.

   Wszystkie skrzyżowania zabezpiecza policja i OSP.

  XV. SKŁAD KOMISJI SĘDZIOWSKIEJ

  Sędziego Głównego wyznacza PZKol., pozostałych sędziów Kolegium Sędziów Mazowiecko- Warszawskiego Związku Kolarskiego w porozumieniu z organizatorem.

  XVI. ZASADY FINANSOWANIA

  Opłata startowa: wszystkie kategorie – 60 zł poza kat. M70 – 30 zł i M80 – zwolnione z

  opłaty.

  Koszty przyjazdu i zakwaterowania pokrywają uczestnicy.

  XVII. ZGŁOSZENIA

  Zgłoszenia i opłaty startowe na stronie http://akces-sport.pl/zapisy do dnia 7 czerwca 2017 r.

  do godziny 23:59, oraz biurze zawodów w dniu 10 czerwca w godzinach 11.00 – 13.30 i 11

  czerwca w godzinach 9.30 – 10.30 (biuro zamykamy na min. 30 minut przed pierwszym
  Strona 3 z 6
  Regulamin MP Masters jazda parami na czas 05_05_2017.pdf
  Wyświetlanie Regulamin MP Masters jazda parami na czas 05_05_2017.pdf. Strona 1 z 6

  #75623
  CzachaCzacha
  Participant

  Kiedy będzie wiadomo jaka jest trasa? Może wybralibyśmy się na rekonesans kiedyś? Możemy np zrobić tam za tydzień kwalifikacje TTT

  #75627
  Pablo
  Participant

  Ja się piszę na te zawody na bank i chętnie bym też wystartował z kimś w parze. Jakby ktoś był chętny do jazdy w parze z dżentelmenem z rocznika 1975, zapraszam 🙂 A tak w ogóle: zapisujemy się indywidualnie, czy zgłaszamy się od razu grupą?

  #75628
  Malina
  Participant

  Prezes , czy ja dobrze zrozumiałem że w/g regulaminu jestem jeszcze ten rok w 40 a ? Jestem rocznik 1972. Wcześniej była mowa że zaczynam kategorię 40 b . Ważne w kontekście par .

  #75629
  grzegorz turkiewiczgrzegorz turkiewicz
  Participant

  Jest błąd. Bedziesz w kat 40b.

  #75631
  Adass91
  Participant

  Tak, pomyliły im się lata. Wg tego regulaminu Omiot jest nadal w M20 🙂

  • Ta odpowiedź została zmodyfikowana 3 years, 2 months temu przez Adass91.
  #75653
  Dominik
  Participant

  A mapka jest?

   

  Jest w regulaminie na stronie zapisów: http://akces-sport.pl/wp-content/uploads/2017/05/Regulamin-MP-Masters-jazda-indywidualna-na-czas-08-05.pdf

  • Ta odpowiedź została zmodyfikowana 3 years, 2 months temu przez Dominik.
  #75657
  CzachaCzacha
  Participant

  Czyli tak naprawdę zarówno Biuro Zawodów jak i trasa jest w miejscowości Kosów Lacki a nie w Sokołowie.

  Ktoś jedzie na rekonesans? Ja planuję w najbliższą sobotę na 70%

  #75669
  Dominik
  Participant

  Jedź, wygląda na nową drogę wojewódzką, 10km w jedną stronę, bez zakrętów. Start pierwszego zawodnika o 14:00. Na upartego można jechać na te zawody nawet w sobotę rano zamiast dzień wcześniej.

Oglądasz 10 postów - 1 z 10 (of 10 total)
 • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.